Naše projekty:

Skip Navigation Links
Projekty naší společnosti
Projekty spolufinancované EU

Stručný souhrnný přehled projektů
realizovaných společností FF Servis spol. s r.o.,
nebo projektů, na nichž se společnost přímo podílí.

 

Společnost FF Servis s.r.o. se zabývá výrobou potravin a doplňků stravy od svého vzniku v roce 1993. Společnost měla od doby svého vzniku vlastní výzkum. V oboru svého podnikání se společnost řadí mezi společnosti s nejvyšším podílem výsledků vlastního výzkumu a vývoje ve vyráběných produktech.
Při své činnosti využívá řady vlastních patentů a průmyslových vzorů (například patent 282843, 283175, 292915 nebo užitný vzor 3625). Ve výzkumné a vývojové laboratoři vznikl nový nespecifický imunomodulátor na bázi extrahované fermentované mléčné bílkoviny.
V posledních několika letech společnost rozšířila svoji činnost do oblasti stavebnictví, zejména se specializuje na výzkum a vývoj v oblasti nových nebo netradičních stavebních hmot.
Naše společnost je spoluautorem patentu na jeden z možných způsobů využití vysokorychlostního mletí (patent číslo 296655). Od roku 2004 naši pracovníci ve výzkumných a vývojových laboratořích pracují na technologiích fyzikální úpravy organických a anorganických látek změnou jejich vnitřní energie.
Společnost se dále zabývá zvýšením nutričních vlastností krmiv hospodářských zvířat a řešením problematiky stavebních odpadů, využitím fluidních popílků a zpracováním zemědělských odpadů, zejména kejdového hospodářství.
Společnost FF Servis spol. s r.o. získala v minulých letech podporu z veřejných zdrojů na zřízení Výzkumného a vývojového centra. Toto centrum zkoumá technologii vysokorychlostního mletí na úrovni základního výzkumu. Jeho výsledky se již podařilo průmyslově využít. Jedním z příkladů může být první praktická aplikace vysokorychlostního mletí - výroba alternativní pojivové báze DASTIT z fluidních popílků spalování fosilních paliv. Linka na jeho výrobu byla uvedena do provozu v únoru 2011 v Plzni. Tato linka byla vybudována na základě námi patentované technologie.


Předmětem našeho dalšího výzkumu je navázání na výsledky získané v našem Výzkumném a vývojovém centru.
V rámci výzkumu se naše společnost zaměřuje především na získávání nových poznatků v oblasti řízených změn technologických vlastností materiálů cestou mechanochemické aktivace a modifikací povrchů různých materiálů pro jednotlivé konkrétní aplikace:


Současná realizace komerčních projektů:


Již realizované projekty:
- Vyvinutí způsobu výroby pojiva Dastit a jeho průmyslová realizace.
- Zřízení a provoz Výzkumného a vývojového centra (VVC).

Projekty, u kterých probíhá realizace:
- Zřízení centra zakázkového vysokorychlostního mletí.


Připravovaná realizace komerčních projektů:


Potravinářské aplikace: - Výroba kukuřičné mouky s vysokým podílem vlákniny (mletí celých kukuřičných klasů) – připravuje se spolu s českým a brazilským partnerem.
- Výroba obilné (pšeničné, žitné ….) reálně celozrnné mouky – zrno bude využito jako celek, tedy i s povrchovou vrstvou. To umožní výrobu mouky s vyššími výživovými a dietetickými parametry (obsah vitaminů, minerálních látek a vlákniny v mouce). Realizace se připravuje pro více zemí, zatím kromě ČR pouze ve stádiu záměru.

Zpracování stavebních odpadů:
- Aktivace odprašků z drcení stavebního odpadu na aktivní příměsi do pojiv (oblast silikátových i nesilikátových pojiv).
V současné době se jedná o převedení výsledků získaných na laboratorním až poloprovozním zařízení do průmyslové praxe. Spolupráce v této oblasti je zejména s VUT Brno a světově uznávanými odborníky na tuto problematiku.

Výroba stavebních hmot: - Zpracování odpadních produktů jiných výrob na výrobu stavebních hmot. Jedná se například o vysokoteplotní popílky, strusky, apod.
V tomto navazujeme na současnou realizovanou výrobu stavebního pojiva z fluidního popílku. Metodu i technologii, kterou již využíváme, chceme rozšířit na větší spektrum odpadních produktů s již vloženou energií. V současné době se jedná o záměr.

Zpracování druhotných surovin:
- Jedná se o degradace směsných materiálů na jednotlivé separovatelné složky. V současné době se zaměřujeme na elektroodpad, zejména dosud špatně separovatelný odpad při recyklaci počítačů. Tento projekt se připravuje pro realizaci v roce 2012.

Vzhledem k tomu, že výsledky řešení jednotlivých projektů postihují širokou oblast, je zřejmé, že vysokorychlostní mletí se může velice dobře uplatnit v mnoha průmyslových odvětvích pro zefektivnění, urychlení, nebo zintenzivnění stávajících procesů. Základní a aplikovaný výzkum společnosti FF Servis spol. s r.o. dává výsledky, které při uvedení do průmyslové praxe umožní nejen vznik nových technologií, materiálů a postupů, ale také vznik celého nového průmyslového odvětví.
Možnosti aplikací mechanochemické aktivace na různé materiály vychází z výsledků základního výzkumu prováděného ve Výzkumném a vývojovém centru společnosti FF Servis spol. s r.o. a v jejich srovnání s nezávisle pracujícími výzkumnými centry v zahraničí. Při těchto výzkumech byly získány některé naprosto nové poznatky.
Tyto poznatky směřují další výzkum do oblasti extrémně vysoké a efektivní mechanochemické aktivace látek, tedy k celkové destabilizaci struktury upravovaných látek.
Tyto poznatky, know – how společnosti FF Servis spol. s r.o., jsou v podstatě unikátní minimálně v celoevropském měřítku.

Skip Navigation Links
| Domů
| FF Servis
| Kariga
| Kalendář akcí
| Nabízíme
| Kontakt


Naši partneři:
Odkazy na naše dlouhodobé partnery

Skip Navigation Links
Artrocentrum ortopedie spol. s r.o.
Aura VITAL spol. s r.o.
Lenka Filipidisová
Mirba - Mgr. Miroslav Bašus
Klub Global 3000 - Petr Michálek
Simply You - Pharmaceuticals a.s.
SAPERE, spol. s r.o.